Washibe – Youtube Tools Demo

Washibe youtube 2.0 demo

– Tự động Upload cả folders, đồng bộ thông tin video đã được tối ưu từ Local.
– Tự động Reupload video bất kỳ từ Youtube, thêm logo, tự động Upload video lên kênh tùy chọn.
– Lách các loại bản quyền cơ bản đang thịnh hành.
– APP chạy tại máy cá nhân hoặc VPS lên khỏi lo nhiều người chạy chung 1 IP luôn,

Washibe youtube 1.0 demoTổng bình luận

bình luận