Terms of Use

Chính sách và điều khoản sử dụng:

Vui lòng đọc tài liệu này trước khi truy cập hay sử dụng website của chúng tôi. Bởi truy cập hay sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý những điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc của những điều khoản và điều kiện, bạn có thể không truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi. Nếu bạn không hiểu những điều khoản và điều kiện, không sử dụng website của chúng tôi. Chúng tôi có thể sửa đổi hiệp định này bất cứ lúc nào mà không có cá nhân, thông báo cụ thể cho bạn, và điều chỉnh này sẽ có hiệu lực ngay khi đăng của hiệp định sửa đổi trên website của chúng tôi. Bạn đồng ý xét lại cam kết kỳ để được biết sửa đổi và chấp thuận tiếp hoặc sử dụng website của chúng tôi sau thông báo đó sẽ được xem là chấp nhận kết luận của hiệp định sửa đổi, bao gồm bất kỳ và tất cả điều chỉnh, bổ sung, xóa, hoặc thay đổi khác.
Website và nội dung của chúng tôi đang cung cấp về Washibe (youtube tools). Website của chúng tôi cung cấp phân phối và hỗ trợ phần mềm, Website của chúng tôi và những nhà cung cấp của phần mềm không bảo đảm sự tin cậy, hoàn thiện, hoặc hạn của nội dung, dịch vụ, phần mềm text, hình ảnh, và liên kết.

1. Đăng ký
Bạn sẽ được truy cập vào một phiên bản miễn phí hạn chế o Washi nếu bạn đăng ký vào Website. Trong mục nhận phần mềm, bạn được yêu cầu nhập địa chỉ email của bạn và tên đầy đủ và bạn chọn một mật khẩu. Ký kết thành công lên sẽ được xác nhận cho bạn trong email của dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ có quyền từ chối bất kỳ đăng ký nào nếu tìm thấy rằng một ký lên được dựa trên dữ liệu sai hoặc mục đích của nó là bất hợp pháp hoặc gây tổn hại cho Chúng tôi hoặc cho các Website. Chúng tôi sẽ có quyền huỷ bỏ bất kỳ ký lên nếu nó tìm thấy rằng việc sử dụng các trang web của người sử dụng là bất hợp pháp hoặc gây tổn hại cho Chúng tôi hoặc cho các Website. Trong trường hợp việc từ chối hoặc hủy bỏ do Chúng tôi theo trên, Chúng tôi sẽ không phải trả bất kỳ bồi thường hoặc hoàn lại tiền.
Bạn có thể ở bất yêu cầu hủy bỏ ký của bạn lên từ các dịch vụ chăm sóc khách hàng (địa chỉ email soaivu@washibe.com).
Nếu bạn đăng ký như là một người hoặc bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn sẽ sử dụng Phần mềm và Dịch vụ cho mục đích riêng của bạn và trong tên riêng của bạn.

2. Phạm vi của các phiên bản giới hạn của Washibe

Truy cập của bạn lên phiên bản giới hạn miễn Washi sẽ cho phép bạn sử dụng Dịch vụ để bắt đầu sản xuất mới với một giấy phép thử nghiệm giới hạn thời gian.

Các giấy phép thử nghiệm cho phép bạn sử dụng miễn phí sản xuất phí, và hết hạn 3 ngày kể từ ngày đăng ký của bạn. Các giấy phép thử nghiệm cho phép 10 lượt dùng cộng tác vào việc sản xuất, và cấp cho bạn truy cập vào tất cả các tính năng bổ sung được cung cấp trên trang trang web.

Vào cuối thời hạn 3 ngày giấy phép hết hạn dùng thử và dữ liệu sản xuất của bạn được tự động chuyển sang chế độ chỉ đọc. Bạn có thể đăng ký một kế hoạch trả tiền bất cứ lúc nào trong khi hoặc sau khi thời gian dùng thử để kích hoạt sản xuất của bạn.

3. Đối tác và cam kết

Bạn có thể đăng ký với một phiên bản trả tiền của Washi do lựa chọn một kế hoạch tương ứng với các tính năng và số lượng thành viên bạn muốn tham gia vào sản xuất của bạn và lựa chọn thời hạn đăng ký của bạn. Bạn có thể chọn các tính năng bổ sung để được bao gồm trong kế hoạch của bạn.

Bạn có thể thêm nhiều kế hoạch thuê bao vào giỏ mua hàng của bạn mà bạn sẽ cần phải xem xét và xác nhận trước khi kiểm tra ra (thực hiện các giao dịch tài chính). Bạn sẽ phải nhập địa chỉ thanh toán của bạn trên các trang xem lại trật tự.

Chúng tôi sẽ xác nhận các khách hàng trong một email gửi đến các khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận đăng ký sản phẩm của chúng tôi.

Các khách hàng và xác nhận nó bởi Chúng tôi sẽ tạo thành một bản hợp đồng giữa bạn và Chúng tôi.

Các hồ sơ Chúng tôi sẽ lưu giữ nó cho đến 1 năm kể từ ngày hết thời hạn của thuê bao.

Đăng ký và xác nhận nó bởi Công ty sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt.

Các khách hàng sẽ trở nên hiệu quả và hoạt động như xác nhận của các giao dịch tài chính. Ngày đăng ký đủ điều kiện là ngày bắt đầu đăng ký.

4. Giá cả và thanh toán

Giá của các kế hoạch khác nhau được chỉ định trong quá trình đăng ký. Khi lựa chọn hạn, giá kế hoạch sẽ tự động giảm theo chiết khấu liên quan đến thuật ngữ tương ứng, và bạn sẽ thấy những giá kế hoạch áp dụng.

Giá được tính bằng VND và USD là lựa chọn của người dùng.

Tất cả giá đều là giá gốc. Thuế áp dụng giá trị gia tăng theo quy định pháp luật hiện hành sẽ được bổ sung và phải nộp trong trường hợp đăng ký, trong đó các địa chỉ thanh toán cho Paypal, Visa…

Việc thanh toán sẽ được thực hiện trả trước trong quá trình đăng ký bằng thẻ ngân hàng / thẻ tín dụng chỉ.

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng trang web,
Washi hoặc các dịch vụ hoặc từ không có khả năng để sử dụng trang web, Washi hoặc dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn tới việc mất dữ liệu, mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, vv). Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện theo Hiệp định và loại trừ những thiệt hại gây ra bởi Công ty trách nhiệm hữu chủ đích của nó sẽ bị giới hạn số tiền bạn chi trả cho Công ty theo Hiệp định.
Không có sự kiện Công ty sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các phiên bản miễn phí hạn chế về Washi.
Không có sự kiện sẽ Công ty chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch được tiến hành thông qua hoặc tạo điều kiện của các trang web, bất kỳ yêu cầu bồi thường do sai sót, thiếu sót hoặc thiếu chính xác trong các Website, Dịch Vụ và / hoặc Nội dung, truy cập trái phép vào hoặc thay đổi truyền của bạn hoặc dữ liệu, hoặc các vấn đề khác liên quan đến các Website, Dịch vụ hoặc các nội dung, ngay cả khi Công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.
Nếu bạn không hài lòng với các Website, Dịch vụ, nội dung hay với các điều khoản sử dụng, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn là ngừng sử dụng website.

Thông tin liên hệ:

Soái Vũ
Tel:  0943 945 606
Email: soaivu@washibe.com